Berthault, F. 1998, "Vin et vignobles dans le sud-ouest de la Gaule", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 14, Badalona.

Carreté, J.M.; Keay, S.J.; Millet, M. 1995, A roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990. JRA Supplementary Series, vol. 15, Ann Arbor.

Casas i Selvas, M.T. 1987, "Estudi preliminar: les àmfores de la vil·la de la Salut (Sabadell)", Arraona: revista d'història, vol. 1 ((3a època)), pp. 15-26.

Open document

CODEX 1992, "Excavacions a l'autopista A 19, variant de Mataró. Tres exemples del poblament del Maresme: de l'bèric ple a la romanització", Laietània, vol. 7, pp. 155-189.

Comas i Solà, M. 1998, "La producció i el comerç del vi a Baetulo. Estat de la qüestió", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 14, Badalona.

Étienne, R.; Mayet, F. 2000, Le vin hispanique. Paris.

García i Rosselló, J.; Gurri i Costa, E. 1996, "Les imitacions laietanes d'àmfores itàliques a la zona central de la comarca del Maresme en època tardorepublicana", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. 36, pp. 397-424.

Open document

Járrega Domínguez, R.; Abela, J. 2011, "Producció i importació de ceràmiques a l'ager Tarraconensis. Una aproximació a l'economia del Camp de Tarragona en època romana", In: Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Documenta, vol. 16.2, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R.; Prevosti Monclús, M. 2010, "Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica a l'ager Tarraconensis", In: Ager Tarraconensis 2. El poblament / The population (Prevosti, Marta; Guitart, Josep, ed.). Sèrie Documenta, 16, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 1998, "La producció amforal romana del Camp de Tarragona. Estat de la qüestió", In: 2on Col.loqui Internacional d'Arqueologia Romana. El vi a l'Antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, Badalona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 2009, "La producció vinícola i els tallers d'àmfores a l'ager Tarraconensis i l'ager Dertosanus", In: El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simpòsium, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 2015, "Ánforas vinarias en el este de la Hispania Citerior en época Tardorrepublicana (siglo I a.C.): Epigrafía anfórica y organización de la producción", Spal, vol. 24, pp. 77-98.

Open document

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2006, "La production d'amphores gréco-italiques, Dressel 1, Lamboglia 2 et Tarraconaise 1 à 3 en Catalogne, typologie et chronologie", In: Actes du Congrès de Pézenas, 25-28 mai 2006, Société Française d'Étude de la Céramique en Gaule, Marseille.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Las ánforas de la Tarraconense", In: D. Bernal Casasola& A. Ribera i Lacomba (eds.). Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión., Cádiz.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya", In: Albert López Mullor, Javier Aquilué Abadías (ed.) La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies, vol. 8, Barcelona.

López Mullor, A. 2009, "Els centres productors d'àmfores de Sant Boi de Llobregat i Darró (Vilanova i la Geltrú)", In: Prevosti, M.& Martín, A. (eds.). El vi tarraconense i laietà ahir i avui. Actes del simpòsium, Documenta, vol. 7, Tarragona.

Martín Menéndez, A.; García Rosselló, J. 2007, "La vall de Cabrera de Mar. Focus inicial de la producció vitivinícola a la Laietània", In: Tallers ceràmics i producció agrícola, Estudis sobre el món rural d'època romana, vol. 2, Girona.

Martínez Ferreras V.; Buxeda i Garrigós, J.; Martín Menéndez, A. 2005, "L'évolution des premières amphores romaines produites à Cabrera de Mar (Catalogne) 'après leur caractérisation archéométrique", In: Actes du Congrès de Blois (SFECAG), Marseille.

Open document

Matamoros, D. 1991, "Els ancoratges antics de Vilassar de Mar-Cabrera de Mar i Mataró (El Maresme)", Laietània, vol. 6, pp. 85-98.

Miró Canals, J; Pujol, J. 1982, "Nota sobre la campanya d'excavacions realitzada durant l'any 1983 en el poblat ibèric de Burriac", Laietània, vol. 2-3, pp. 36-41.

Miró Canals, J.; Pujol, J.; García, J. 1988, El dipòsit del sector occidental del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar, El Maresme). Laietània, vol. 4, Mataró.

Miró Canals, J. 1988, La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense (siglos 1 aC - I dC). BAR International Series , vol. 473, Oxford.

Olesti i Vila, O. 1996, "Els primers productors d'àmfores vinícoles al Maresme (s. I. a.C.)", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. 36, pp. 425-448.

Open document

Olesti i Vila, O. 1997, "Primers productors d'àmfores vinícoles al Maresme (s. I a. C.)", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. 36, pp. 425-448.

Open document

Pera, J. 1994, "Una interessant marca d'àmfora Dressel 1 laietana procedent de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)", Laietània, vol. 9, pp. 373-374.

Revilla Calvo, V. 1993, Producción cerámica y economia rural en el bajo Ebro en epoca romana: El Alfar de l'Aumedina, Tivissa, Tarragona. Instrumenta, vol. 1, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 2008, "La producción anfórica en el sector meridional de Cataluña: prácticas artesanales, viticultura y representaciones culturales", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Open document

Tremoleda i Trilla, J. 2008, "Les instal·lacions productives d'àmfores tarraconenses", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Vila Socias, Ll.; Hein, A.; Kilikoglou, V.; Buxeda i Garrigós, J. 2007, "Disseny amforal i canvi tecnològic al voltant del canvi d'era: l'aportació de l'anàlisi d'elements finits", Empúries, vol. 55, pp. 27-38.

Open document