Berni Millet, P. 1998, Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana. Col·lecció Instrumenta, vol. 4, Publicacions i Edicions UB, Barcelona.

Open document

Berni Millet, P. 2001, "Amphorae Dressel 20 similes", In: Congreso internacional ex Baetica amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el imperio romano. Écija y Sevilla,17 al 20 de diciembre de 1998. Actas, 4 vols., Écija.

Open document

Berni Millet, P. 2008, Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis. Col·lecció Instrumenta, vol. 29, Publicacions i Edicions UB, Barcelona.

Open document

Berni Millet, P. 2011, "Un ánfora Dressel 20 similis layetana del alfar de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat, Barcelona)", Boletín 'Ex Officina Hispana', vol. 3, pp. 32-33.

Open document

Carreté, J.M.; Keay, S.J.; Millet, M. 1995, A roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990. JRA Supplementary Series, vol. 15, Ann Arbor.

Granados, J.O.; Rovira, C. 1987, "Tres nous centres de producció d'àmfores a l'ager de la colònia Barcino", In: El Vi a l'Antiguitat. Economia, Producció i Comerç al Mediterrani Occidental, Actes del I Col.loqui d'Arqueologia Romana, Badalona, 28, 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 1985, Badalona.

Morera i Camprubí, J. 2008, Memòria de les intervencions arqueològiques al solar de l'antic mercat de Sant Vicenç dels Horts. Setembre de 2005 - abril de 2006. Unpublished. Generalitat de Catalunya, Barcelona.