Abad Casal, L. 1975, El Guadalquivir, vía fluvial romana. Sevilla.

Abauzit, P. 1999, "Lupatus et alii, fabricants d'amphores tardives", Archeologie en Languedoc, vol. 23 (23), pp. 175-178.

Abauzit, P. 1999, "Présence d'amphores saguntines à Narbonne, la Nautique (Aude)", Instrumentum, vol. 10, pp. 27-28.

Open document

Adserias i Sans, M.; Carbonell Muiños, M.C.; Ramon Sariñena, E.; Teixell Navarro, I. 2001, Memòria de les intervencions arqueològiques a la vil•la romana de “La Canaleta” (Vila-seca, Tarragonès) 26/1/2000 – 26/7/2001. Unpublished. Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Open document

Adserias i Sans, M. 1998, Evidències del passat: Prehistòria i món antic a Vila-Seca. Monografies de Vila-Seca, vol. 20, Agrupació Cultural de Vila-seca, Vila-seca.

Aguelo i Mas, J.; Huertas Arroyo, J. 2009, "Una terrisseria epigràfica; el solar del mercat de Santa Caterina de Barcelona en el moment altimperial romà", In: Carreras, C.& Guitart, J. (eds.). Barcino I, Barcelona.

Open document

Aguilar, C. 2005, "Denominació d’origen Lauronensis. El vi del Vallès en època romana", Lauro: revista del Museu de Granollers, vol. 29, pp. 5-12.

Open document

Aguilera Martín, A.; Berni Millet, P. 1998, "Las cifras hispánicas", Rubrica. Paleographica et Diplomatica Studia, vol. 7, pp. 257-282.

Open document

Aguilera Martín, A. 2004, "3.- Epigrafía sobre àmfores Haltern 70 bètiques. Los tituli picti", In: Culip VIII i les àmfores Haltern 70, Monografies del CASC, vol. 5, Girona.

Alarcāo, A.; Mayet, F. 1990, Les Amphores lusitaniennes; typologie, production, commerce = Ânforas lusitanas :tipologia, produção, comércio. Actes des Journées d'Etudes tenues à Conimbriga les 13 et 14 Octobre 1988. Coimbra / París.

Alarcão, A.; Mayet, F. 1990, As ânforas lusitanas. Tipologia, produção, comércio (Actas da mesa-redonda de Conímbriga, 1988). Coimbra / París.

Alarcão, A.M. 1997, Portugal Romano: a exploração dos recursos naturais. Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa.

Alarcão, J.; Delgado, M.; Mayet, F.; Alarcão, A.M.; da Ponte, S. 1976, Fouilles de Conimbriga, Vol. VI. Ceramiques diverses et verres. De Boccard, Paris.

Alarcão, J.; Étienne, R.; Mayet, F. 1990, Les Villes romaines de São Cucufate (Portugal). París.

Alarcão, J. 1976, "Les amphores", In: Alarcão, J. & Étienne, R. (eds.). Fouilles de Conimbriga VI : céramiques diverses et verres, Paris.

Alba Calzado, M.; Méndez Grande, G. 2005, "Evidencias de industria paleolítica y de un alfar emeritense en Augusta Emerita. Intervención arqueológica realizada entre la prolongación de la calle Anas y el final de la Avenida Lusitania", In: Mérida. Excavaciones Arqueológicas, 2002. Memoria 8, Mérida.

Open document

Albiol López, E.; Bruguera i Riera, R.; Burgueño, E. 2005, "El material amfòric del Museu Fidel Fita (Arenys de Mar)", Sessió d'Estudis Mataronins, vol. 22, pp. 19-33.

Open document

Almagro, M. 1955, Las necrópolis de Ampurias. Barcelona.

Almeida, D.F.; Zbyszewski, G.; Ferreira, O.V. 1971, "Descoberta de Fornos Lusitano-Romanos na Região da Marateca (Setúbal)", O Arqueólogo Português, vol. Série 3. 5, pp. 155- 166.

Open document

Almeida, J. 2008, A necrópole romana da Caldeira, Tróia de Setúbal. Escavações de Manuel Heleno das décadas de 40-60 do século XX. Unpublished contributor. Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa. Note: Dissertação de Mestrado em Pré-História e Arqueologia