Aranegui Gascó, C.; Gisbert Santonja, J.A. 1992, "Les amphores à fond plat de la péninsule Ibérique", In: Les amphores en Gaule. Production et circulation, Besançon.

Bolufer, J.; Banyos, I. 1995, "Un nuevo taller de ánforas del territorio de Dianium (La Rana/Gata, Marina Alta, País Valencià", In: XXI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza.

Gisbert Santonja, J.A. 1999, "Àmfores i vi al territorium de Dianium (Dénia): Dades per a la sistematització de la producció amforal al País Valencià,", In: El Vi a l'antiguitat : economia, producció i comerç al Mediterrani occidental : II Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana, actes (Barcelona 6-9 de maig de 1998), Badalona.

Márquez Villora, J.C. 1999, El comercio romano en el Portus Ilicitanus. Alicante.

Open document

Mateo Corredor, D. 2015, Caracterización de pastas cerámicas procedentes de ánforas púnicas y romanas. Alicante.

Molina Vidal, J. 1997, La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior (ss.II a.C.-II d.C.). Alicante.

Open document

Williams, D.F. 1995, "A petrological note on amphora fabrics from the survey and along the Eastern Spanish coast", In: A Roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, Journal of Roman Archaeology, vol. Supplement, Ann Arbor.