Remolà Vallverdú, J.A.; Pociña, C.A. 2004, "La 'Font del Lleons'", In: Catàleg de l'exposició Tàrraco i l'aigua, (Tarragona, 18 de setembre de 2004 - 27 de març de 2005), Tarragona.

Open document

Remolà Vallverdú, J.A.; Pociña, C.A. 2011, "La "Font dels Lleons" (Tarragona)", In: Aquae Sacrae. Agua y sacralidad en la Antigüedad, Girona.

Open document

Remolà Vallverdú, J.A. 2000, Las ánforas tardo-antiguas en Tarraco (Hispania Tarraconensis. Instrumenta, vol. 7, Barcelona.