Bosch, F.; Macías Solé, J.M.; Menchon, J.J.; Muñoz, A.; Teixell, I. 2005, "La transfomació urbanística de l'acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del Pla Director de la catedral de Tarragona (2000-2002)", In: VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. Les ciutats tardoantigues d'Hispania: cristianització i topografia, Barcelona.

Campos Carrasco, J.; Pérez Macías, J.A.; Vidal Teruel, N.O. 1999, Las cetariae de la costa onubense en época romana. Huelva.

O'kelly Sendrós, J. 2012, "Las ánforas onubenses de época tardorromana", In: Cerámicas Hispanorromanas II. Producciones regionales (Bernal, D. y Ribera, A., eds.), Cádiz.