Alarcāo, A.; Mayet, F. 1990, Les Amphores lusitaniennes; typologie, production, commerce = Ânforas lusitanas :tipologia, produção, comércio. Actes des Journées d'Etudes tenues à Conimbriga les 13 et 14 Octobre 1988. Coimbra / París.

Aranegui Gascó, C.; Gisbert Santonja, J.A. 1992, "Les amphores à fond plat de la péninsule Ibérique", In: Les amphores en Gaule. Production et circulation, Besançon.

Barti, A.; Plana, R.; Tremoleda i Trilla, J. 2004, Llafranc romà. Quaderns de Palafrugell, vol. 13, Palafrugell.

Bernal Casasola, D.; Navas, J. 1998, "La producción alfarera en la costa granadina en época romana", In: Bernal, D. (ed.) Los Matagallares (Salobreña, Granada). Un centro romano de producción alfarera en el s. III d.C., Granada.

Bernal Casasola, D. 1998, "Las ánforas de producción local: tipología, caracterización y epigrafía", In: Bernal, D. (ed.) Excavaciones arqueológicas en el alfar romano de la Venta del Carmen. Los Barrios (Cádiz). Una aproximación a la producción de ánforas en la Bahía de Algeciras en época altoimperial, Madrid.

Callender, M.H. 1965, Roman Amphorae. London.

Casas i Genover, J. 1986, "Excavacions a la vil·la romana de Puig Rodon (Corçà, Baix Empordà)", Estudis sobre Temes del Baix Empordà, vol. 5, pp. 15-77.

Gisbert Santonja, J.A. 1987, "La producció de vi al territorio de Dianium durant l'Alt Imperi: el taller d'àmfores de la vil.la romana de l'Almadrava (Setlamirarrosa - Miraflor)", In: El ví a l'Antiguitat. Economia, producción i comerç al Mediterrani Occidental, Actes del I Col.loqui d'arqueologia romana (Badalona 1985), Badalona.

Laubenheimer, F. 1985, La production des amphores en Gaule Narbonnaise. París.

Laubenheimer, F. 1990, Sallèles d'Aude. Un complexe de potiers gallo-romain: le quartier artisanal. Documents d'Archéologie Française, vol. 26, Paris.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya", In: Albert López Mullor, Javier Aquilué Abadías (ed.) La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies, vol. 8, Barcelona.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Las ánforas de la Tarraconense", In: D. Bernal Casasola& A. Ribera i Lacomba (eds.). Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión., Cádiz.

Manacorda, D. 1977, "Anfore", In: Ostia IV: Le terme del nuotatore:scavo dell'ambiente XV e dell'area XXV, Studi Miscellani, vol. 23, Roma.

Miró Canals, J. 1988, La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense (siglos 1 aC - I dC). BAR International Series , vol. 473, Oxford.

Nolla, J.M.; Casas, J. 1990, "El material d'importació de la vil.la romana de Puig Rodon (Corçà, Baix Empordà), d'època severiana a la Baixa Antiguitat", Cypsela, vol. 8, pp. 193-218.

Open document

Nolla, J.M. 1975, "Las ánforas romanas de Ampurias", Ampurias, vol. 36-37 , pp. 147-197.

Open document

Nolla, J.M. 2002, Pla de Palol. Un establiment de primer ordre a Platja d'Aro. Castell-Platja d'Aro.

Nolla, J.M.; Canes, J.M.; Rocas, X. 1982, "Un forn de terrissa a Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà). Excavacions de 1980-1981", Ampurias, vol. 44, pp. 147-183.

Open document

Panella, C. 1973, "Le anfore", In: Ostia III, Studi Miscellanei, vol. 21, parte , Roma.

Pascual Guasch, R. 1977, "Las ánforas de la Layetania", In: Méthodes classiques et méthodes formelles dans l'étude typologique des amphores. Actes du colloque de Rome, 27-29 mai 1974. Rome : École Française de Rome, Publications de l'École française de Rome, vol. 32, Roma.

Open document

Peacock, D.P.S.; Williams, D.F. 1986, Amphorae and the Roman Economy. Longman Edition. London.

Revilla Calvo, V. 1995, Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I a.C.-III d.C.). Cuadernos de arqueología, vol. 8, Barcelona.

Tchernia, A.; Villa, J-P. 1977, "Note sur le matériel recueilli dans la fouille d'un atelier d'amphores à Velaux (Bouches-du-Rhône)", In: Méthodes classique et méthodes formelles dans l'étude des amphores, Collection de L'École Française de Rome, vol. 32, París.

Open document

Tchernia, A. 1980, "Quelques remarques sur le commerce du vin et les amphores", In: The seaborne commerce of ancient Rome: studies in archaeology and history, Memoirs of the American Academy in Rome, vol. 36, Roma.

Tremoleda i Trilla, J. 2000, Industria y artesanado cerámico de época romana en el nordeste de Cataluña (época augústea y altoimperial). British Archaeological Reports International Series, vol. 835, Oxford.

Tremoleda i Trilla, J. 2002, "La descoberta del forn de can Lloverons", In: Pla de Palol. Un establiment de primer ordre a Platja d'Aro (J.M. Nolla), Castell-Platja d'Aro.