Alarcāo, A.; Mayet, F. 1990, Les Amphores lusitaniennes; typologie, production, commerce = Ânforas lusitanas :tipologia, produção, comércio. Actes des Journées d'Etudes tenues à Conimbriga les 13 et 14 Octobre 1988. Coimbra / París.

Aranegui Gascó, C.; Gisbert Santonja, J.A. 1992, "Les amphores à fond plat de la péninsule Ibérique", In: Les amphores en Gaule. Production et circulation, Besançon.

Bernal Casasola, D. 1998, Los Matagallares (Salobreña, Granada). Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d. C.. Salobreña.

Gisbert Santonja, J.A. 1987, "La producció de vi al territorio de Dianium durant l'Alt Imperi: el taller d'àmfores de la vil.la romana de l'Almadrava (Setlamirarrosa - Miraflor)", In: El ví a l'Antiguitat. Economia, producción i comerç al Mediterrani Occidental, Actes del I Col.loqui d'arqueologia romana (Badalona 1985), Badalona.

Gisbert Santonja, J.A. 1999, "Àmfores i vi al territorium de Dianium (Dénia): Dades per a la sistematització de la producció amforal al País Valencià,", In: El Vi a l'antiguitat : economia, producció i comerç al Mediterrani occidental : II Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana, actes (Barcelona 6-9 de maig de 1998), Badalona.

Gisbert Santonja, J.A. 2009, "Vi tarraconense al País Valencià. Una mirada des dels forns d'àmfores, arqueologia de les vil.les i derelictes de la costa de "Dianium" (Dénia)", In: El vi tarraconense i laietà: ahir i avui :actes del simpòsium, Institut Català Edition. Tarragona.

Open document

Laubenheimer, F.; Gisbert Santonja, J.A. 2001, "La standardisation des amphores Gauloise 4, des ateliers de Narbonnaise à la production de Denia", In: Laubenheimer, F. (ed.) Vingt ans de recherches à Sallèles d'Aude, Besançon.

Laubenheimer, F.; Marlière, E. 2010, Échanges et vie économique dans le Nord-Ouest des Gaules. Le témoignage des amphores du II s. a. J.-C. au IV s. ap. J.-C.. Besançon.

Márquez Villora, J.C.; Molina Vidal, J. 2005, Del "Hiberus a Carthago Nova": comercio de alimentos y epigrafía anfórica grecolatina. Instrumenta, vol. 18, Barcelona.

Márquez Villora, J.C. 1999, El comercio romano en el Portus Ilicitanus. Alicante.

Open document

Márquez Villora, J.C. 2001, El comercio de alimentos en el litoral oriental de la Península Ibérica durante el Alto Imperio Romano. Unpublished. Universidad de Alicante, Universidad de Alicante.

Mateo Corredor, D. 2015, Caracterización de pastas cerámicas procedentes de ánforas púnicas y romanas. Alicante.

Mateo Corredor, D. 2016, Comercio anfórico y relaciones mercantiles en Hispania Ulterior (ss. II a. C.-II d.C.). Instrumenta, vol. 52, Barcelona.

Molina Vidal, J. 1997, La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior (ss.II a.C.-II d.C.). Alicante.

Open document

Williams, D.F. 1995, "A petrological note on amphora fabrics from the survey and along the Eastern Spanish coast", In: A Roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, Journal of Roman Archaeology, vol. Supplement, Ann Arbor.