Revilla Calvo, V. 2010, "Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del Vilarenc (Calafell)", In: Revilla Calvo, V.& Roca Roumens, M. (eds.). Contextos ceràmics i cultura material d'època augustal a l'occident romà (Actes de la reunió celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 15 i 16 d'abril de 2007), Barcelona.

Revilla Calvo, V. 1993, Producción cerámica y economia rural en el bajo Ebro en epoca romana: El Alfar de l'Aumedina, Tivissa, Tarragona. Instrumenta, vol. 1, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 1995, Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I a.C.-III d.C.). Cuadernos de arqueología, vol. 8, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 2004, "Anforas y epigrafía anfórica en Hispania Tarraconensis", In: Remesal, J. (ed.) Epigrafía anfórica, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 2008, "La producción anfórica en el sector meridional de Cataluña: prácticas artesanales, viticultura y representaciones culturales", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Open document

Reynolds, P. 2007, "Cerámica, comercio y el Imperio Romano (100-700 d. C): perspectivas desde Hispania, África y el Mediterráneo oriental", In: Malpica, A. & Carvajal, J. C. (eds.). Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval, Granada.

Reynolds, P. 1993, Settlement and pottery in the Vinalopó Valley (Alicante, Spain): AD 400-700. British Archaeological Reports International Series, vol. 588, Oxford.

Ribas i Bertran, M. 1983, "Un taller d'àmfores a Mataró", Pyrenae, vol. 19-20, pp. 281-285.

Open document

Ribera i Lacomba, A. 2010, "Los materiales de época augustea de Valentia: símbolo de una etapa precaria o muestra del inicio del renacer de la ciudad", In: Revilla Calvo, V.& Roca Roumens, M. (eds.). Contextos ceràmics i cultura material d'època augustal a l'occident romà (Actes de la reunió celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 15 i 16 d'abril de 2007), Barcelona.

Ribera i Lacomba, A. 1998, La fundació de València. La ciutat a l'època romanorepublicana (segles II-I a.C.). Estudios Universitarios , vol. 71, Diputación de Valencia, Valencia.

Ribera Lacomba, A. 1982, Las ánforas prerromanas valencianas. SIP, Serie de Trabajos Varios, vol. 73, Valencia.

Riley, J.A. 1979, "The coarse pottery from Berenice", In: Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), Vol. II. Supplement to Libya Antiqua. 5, Kent.

Rizzo, G. 2003, Instrumenta Urbis I. Ceramiche fini da mensa lucerne ed anfore a Roma nei primi due secoli dell'impero. Collection de l'Ecole française de Rome, vol. 307, Roma.

Rodero Riaza, A. 1991, "Las ánforas del Mediterráneo Occidental en Andalucía", Trabajos de Prehistoria, vol. 48, pp. 275-298.

Open document

Rodero Riaza, A. 1995, Las ánforas prerromanas en Andalucía. Epigrafía e Antichità, vol. 13, Faenza.

Rodríguez Almeida, E. 1979, "Monte Testaccio : i mercatores dell'olio della Betica", Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, vol. 91 (2), pp. 873-975.

Open document

Rodríguez Almeida, E. 1984, Il Monte Testaccio : ambiente, storia, materiali. Quasar, Roma.

Rodríguez Almeida, E. 1994, "Scavi sul Monte Testaccio : novità dai tituli picti", In: Epigrafia della produzione e della distribuzione. Actes de la VIIe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 5-6 juin 1992), Publications de l'École française de Rome, vol. 193, Roma.

Open document

Rodríguez Almeida, E. 1993, "Grafitti e produzione anforaria della Betica", In: Harris, W. V. (ed.) The Inscribed Economy. Production and Distribution in the Roman Empire in the Light of Instrumentum Domesticum (Rome, 1992), Ann Arbor.

Rodríguez Almeida, E. 1991, "Ánforas olearias béticas: cuestiones varias", Gerión. Alimenta: Estudios en Homenaje al Dr. Michel Ponsich, vol. 9, pp. 243-260.

Open document